Gmina Bejsce informuje, iż zakończyła zadanie pn.

 Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011- 2032, V etap 2018 rok”

 W roku 2018 usunięto z terenu gminy Bejsce 2994,6 m2 płyt azbestowo‑cementowych o łącznej masie 32,941 Mg.

Koszt całkowity zadania polegającego na usunięciu odpadów zawierających azbest z posesji prywatnych, jego transportu i utylizacji wyniósł 9 373,10 zł.

Program realizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 4 686,55 zł (dotacja), tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekt współfinansowany przez:

 

 

Skip to content