GMINA BEJSCE

 Zadanie pn. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce w latach 2011- 2032, III etap 2016 rok”

którego całkowity koszt wynosi 14874,62 zł,

realizowany w 2016 r. z udziałem środków

– WFOŚiGW w Kielcach

– dotacja 5206,12 zł

– NFOŚiGW w Warszawie

– dotacja w wysokości 7437,31 zł

wfos kielce

Skip to content