W dniu 25 lipca 2018 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów przekazał Rządowe promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gospodarzami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Józef Zuwała Wójt Gminy  otrzymał promesę dzięki której wykonane zostaną przebudowy dróg gminnych w:

  • Bejscach –  146 tysięcy zł.

  • Grodowicach –  402 tysiące zł.

W sumie: 548 tysięcy zł.

zdjęcia:www.kielce.uw.gov.pl/

Skip to content