Dzięki otrzymanej od Zbigniewa Koniusza Wojewody Świętokrzyskiego dotacji Gmina Bejsce  przeprowadziła modernizację sali ślubów w Urzędzie Gminy w Bejscach. W ramach przeprowadzonych prac wykonano remont pomieszczenia oraz zakupiono wyposażenie. Dzięki temu sala nabrała nowoczesnego stylu, zachowując jednocześnie elegancki, klasyczny charakter, odpowiedni dla tego miejsca.

Skip to content