Dnia 26 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bejscach odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie Gminy Bejsce i gmin ościennych. Planowane przyjazdy pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży do naszej Gminy planowane są od 25 lipca br.

W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego ŚDM z Krakowa, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciele PSP,  Przewodniczący Rady Gminy Bejsce, Dyrektorzy Szkół, Księża Dekanatu Kazimierskiego, sołtysi, świetlicowi i  lokalni Restauratorzy,

Spotkanie otworzył witając przybyłych Józef Zuwała Wójt Gminy. Następnie głos zabrał Pełnomocnik ŚDM na dekanat kazimierski Ks. Michał Haśnik omawiając ramowo program przyjazdu i pobytu pielgrzymów. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego ŚDM omówili kilka aspektów odnośnie przydziału pielgrzymów, ich wyżywienia, zakwaterowania i organizacji wolontariatu.

Po części informacyjnej nastąpiła część dyskusyjna w której padło wiele pytań i adekwatnych odpowiedzi.

Oprócz pielgrzymów przyjętych przez Mieszkańców planowane są miejsca zakwaterowania w obiektach publicznych takich jak: szkoły, hala sportowa i świetlice.

Nad bezpieczeństwem pielgrzymów i organizatorów, wolontariuszy czuwać będzie Policja, Straż Pożarna i Służba Medyczna.

Z racji ważności ŚDM 2016 zwracamy się do mieszkańców Gminy Bejsce z prośbą o deklarowanie przyjęcia pielgrzymów pod swój dach (do Księży parafii znajdujących się na terenie gm.Bejsce) i udzielenia wszelkiej pomocy organizacyjnej w realizacji tego historycznego wydarzenia będącego kontynuacją Dzieła Spotkań z Młodzieżą Świata Naszego Papieża Św. Jana Pawła II.

Skip to content