Sejm uchwalił przepisy dotyczące sprzedaży żywności przez rolników. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Obecnie rolnicy mogą wytwarzać i sprzedawać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie produkty nieprzetworzone. Bez zakładania firmy rolnik nie może sprzedawać nawet zapakowanej w folię marchewki. Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli sprzedawać produkty przetworzone bez konieczności zakładania firmy.

Przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych w wysokości do 150 000 euro rocznie będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o preferencyjnej stawce 2 procent.

Zasady te nie obejmą sprzedaży produktów przetworzonych:
•    w ramach produkcji przemysłowej,
•    uzyskanych z działów specjalnych produkcji rolnej,
•    objętych akcyzą (np. napojów alkoholowych).
•    produktów, do których przetwarzania i sprzedaży będą zatrudniani pracownicy bądź podwykonawcy.

W myśl projektu rolnik będzie zwolniony z podatku w przypadku sprzedaży przetworzonych produktów rolnych z jego własnej uprawy, hodowli lub chowu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 7 tys. zł.

Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz sprzedawanie produktów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach (na stoiskach niezadaszonych). Trudno zrozumieć brak rekomendacji Rządu RP dla poprawki umożliwiającej sprzedaż tych produktów w lokalnych sklepikach, a jeszcze trudniej pojąć, dlaczego nie można będzie prowadzić tej sprzedaży na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach.

Dalej brak jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji.

MRiRW informuje, że 26 lutego br. został notyfikowany Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia MRIRW w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży bezpośredniej. W ramach procedury notyfikacji uwagi zgłosiła Belgia. Belgowie zarzucają Polsce między innymi wyznaczenie zbyt dużego obszaru, na którym można prowadzić sprzedaż bezpośrednią (teren województwa i województw sąsiadujących) i zbyt niskie normy mikrobiologiczne dla mleka surowego i siary.

/źródło:www.sodr.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content