W dniu 11.05.2016r w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce III Kadencji. Wójt Gminy Bejsce powitał zebranych Młodzieżowych Radnych, opiekunów MRG, Przewodniczącą Komisji Wyborczej Panią Alinę Włusek, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, po czym oddał głos Młodzieży. Sesję do czasu wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady prowadził najstarszy wiekiem radny Albert Pudełko. Po głosowaniu wyłoniono Prezydium w następującym składzie:

Przewodniczący – Małgorzata Kurek
Wiceprzewodniczący – Daniel Góra
Sekretarz – Maciej Bartos
Komisja rewizyjna w składzie:
– Piotr Mazurkiewicz
– Tomasz Niedźwiedź
– Damian Marzec

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

Skip to content