Wójt Gminy Bejsce informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w okresie od 1 lutego 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

Wypełniony wniosek z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 rok należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bejsce w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.  Więcej informacji pod nr tel. 41-35-11-010 w.32.

>>> Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

Druki do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie 

 

Skip to content