Jesteś osobą bezrobotną i poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy?
Zastanawiasz się co ma do zaoferowania ekonomia społeczna?

A może…
Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą?

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu animacyjno-inkubacyjnym, które odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w godz. 09:00 – 12:00 w siedzibie Gminny Ośrodek Kultury (Bejsce 50, 28-512 Bejsce)

Na spotkaniu zespół Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawi ofertę bezpłatnych usług oraz udzieli odpowiedzi na pytania ze strony uczestników.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu “Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
(ŚOWES)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w działaniach projektowych jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

Godzina Program wydarzenia
09:00 – 09:45 Co to jest ekonomia społeczna?
Rola ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.
09:45 – 10:30 Oferta usług świadczonych przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
10:30 – 12:00 Indywidualne konsultacje dla uczestników spotkania
10:30 – 12:00 Indywidualne konsultacje dla uczestników spotkania

Skip to content