Spotkanie informacyjne i szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków w terminie od 21 listopada 2016r. do 05 grudnia 2016r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Bejsce zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

16 listopada 2016 (środa) godz: 15: 00 – 15:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

16 listopada 2016 (środa) godz: 15: 30 – 17:00

Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne dla grupy defaworyzowanej – którą stanowią kobiety z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, odbędzie się w dniu 17 listopada (czwartek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz w godz: 16:00 – 18:00.

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

 

Skip to content