Poznanie się, integracja, a przede wszystkim wzajemna nauka – w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej odbył się Regionalny Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Świętokrzyskiego . W gronie młodzieżowych radnych,  ich opiekunów z 13 gmin województwa świętokrzyskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa dyskutowano między innymi o samorządności. Młodzież uczestniczyła także w warsztatach rozwijających ich aktywność.

W kongresie wzięło udział 40 osób z terenu województwa świętokrzyskiego z: Mirca, Sędziszowa, Kluczewska, Suchedniowa, Kunowa, Łopuszna, Sadowia, Bejsc, Wąchocka, Starachowic, Pierzchnicy, Włoszczowy, Kielc.

Rozmowę z młodzieżą o samorządności poprowadzi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który opowiedział młodzieży czym się dokładnie zajmuje, jak wygląda jego dzień pracy oraz co zdecydowało, że wybrał tę drogę?

– Samorząd to miejsce, w którym można się wiele uczyć i sprawdzić siebie. To przestrzeń wspólnoty, w której samemu niewiele można zrobić, tylko trzeba przekonać innych. Praca dla dobra wspólnego oraz działalność publiczna daje satysfakcję w wymiarze osobistym, rozwija charakter – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który dodał, że wybrał pracę w samorządzie, ponieważ chciał uczestniczyć w czymś realnym i mieć wpływ na to co dzieje się w regionie.

W kongresie w roli ekspertów i prowadzących warsztaty uczestniczyli  osoby z największym doświadczeniem w tym obszarze, które są członkami Koalicji na rzecz Młodzieżowych Rad w Polsce animowanej przez Fundację Civis Polonus z Warszawy.

Podczas pierwszego spotkania młodzieżowych rad z województwa świętokrzyskiego w marcu tego roku, zainicjowanym przez Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, mocno wybrzmiała potrzeba organizacji kolejnych spotkań.

Obecnie w naszym województwie działa 13 młodzieżowych rad a 5 kolejnych, m. in. w Kielcach, jest w trakcie tworzenia.

Z gminy Bejsce w kongresie uczestniczyły Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce Małgorzata Kurek oraz członek Klaudia Waloch z opiekunem Panią Barbarą Suwała nauczycielem Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

/źródło: jarubasadam.pl/

Skip to content