21 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbyło się tradycyjne Wigilijne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bejscach. W spotkaniu udział wzięli:

  • Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej – mł. insp. Piotr Wrześniewski,

  • Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej – mł. bryg. Kazimierz Zabłotny,

  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Józef Zuwała,

  • Komendant Gminny OSP w Bejscach – st. kpt. Krzysztof Jach,

  • przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

W pierwszej części  zebrania podsumowano działalność strażaków w 2016 roku, omówiono najważniejsze wydatki na ochronę przeciwpożarową w gminie. Omówiono współczesne zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz zasady zachowywania się na wypadek tych zagrożeń. Komendant Gminny OSP przedstawił prezentację na temat zasad pozyskiwania i rozliczania środków finansowych z Budżetu Państwa przez jednostki OSP w 2017 roku.  W trakcie zebrania przedstawiona została także informacja dotycząca zagrożenia związanego z tlenkiem węgla.

Zaproszeni goście podziękowali strażakom OSP za tegoroczną pracę. Po symbolicznym podzieleniu się opłatkiem wszyscy obecni złożyli sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Komendant Powiatowy Policji oraz Komendant Powiatowy PSP życzyli strażakom, by  święta spędzili w rodzinnym gronie, by kolejny rok był dla nich spokojny i bezpieczny. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bejscach dodał, że życzy wszystkim satysfakcji z wykonywanej społecznie pracy oraz dziękuje rodzinom druhów OSP za wspieranie strażaków w ich działalności.

Skip to content