Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Szczegółowe informacje na temat prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS:  http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/harmonogram.htm

 

 

Skip to content