Jesienią rozpoczyna się w naszych domach sezon grzewczy. A wraz z nim rozpoczyna się problem smogu, do którego powstawania przyczynia się w dużej mierze spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach.  Niestety, nie każdy używa przeznaczonych do ogrzewania materiałów opałowych jak drzewo, węgiel, ekogorszek czy pelet. W wielu domach ciągle spotykane jest zjawisko spalania śmieci w piecach.

Ludzie często  nie zdają sobie sprawy, że  domowe piece się do tego po prostu nie nadają, gdyż  generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady.

Niebezpieczne substancje, gazy i metale ciężkie, które wydzielają się podczas spalania odpadów wywołują  alergie, choroby układu oddechowego oraz nowotwory!

Pamiętajmy , że  spalanie odpadów w domu nie tylko przyczynia się do zniszczenia pieca ale też doprowadza do zatykania kominów, które mogą spowodować
pożar oraz zaczadzenie!

Musimy pamiętać, że domowy piec to nie spalarnia śmieci!

To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Zgodnie z przepisami, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Kontrole ma prawo przeprowadzać również policja, straż miejska lub gminna.

Za spalanie odpadów  w domowym piecu grozi grzywna  – nawet  5.000 zł !!!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach.

      

Nie wolno spalać w piecu!:

  • plastikowych pojemników i butelek po napojach,

  • zużytych opon, odpadów z gumy,

  • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

  • elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli,

  • sztucznej skóry, ubrań,

  • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

  • opakowań po farbach i lakierach,

  • pozostałości farb i lakierów,

  • plastikowych toreb, itp.

Wydawałoby się, że groźba grzywny ograniczy proceder spalania śmieci w piecach.  Niestety, jest on ciągle bardzo rozpowszechniony o czym świadczą wielkie chmury wydobywającego się z domowych kominów czarnego dymu, który przyczynia się do powstawania tak niebezpiecznego dla zdrowia smogu.

Ale co to właściwie jest ten SMOG?

Smog to nic innego jak unoszące się nad miastem zanieczyszczenia powietrza. To głównie dwutlenek siarki, benzen i toksyczne pyły, powstające  na skutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych.
Zanieczyszczenia te są bardzo niebezpieczne dla człowieka, bowiem wdychane pyły mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem, a także zwiększać ryzyko m.in. chorób serca i nowotworów układu oddechowego.

 

Dlatego pamiętajmy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci!

Widzisz komin, z którego wydobywa się gęsty, śmierdzący dym?

Zawiadom odpowiednie służby! Nie bądź obojętny!

 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie

 

Artykuł napisany w ramach  realizacji Projektu pn. „Działania w zakresie edukacji  ekologicznej na rzecz rozpowszechniania prawidłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi – konkursy, warsztaty, doposażenie RCEE” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Skip to content