W związku z Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 20 lipca 2016r. do dnia 1 sierpnia 2016r. prosi się o informowanie odpowiednich służb /policja, straż pożarna pod nr alarmowy 112/ w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

Prosi się również o zachowanie szczególnej czujności w stosunku do osób wzbudzających podejrzenia oraz zachowanie ostrożności w korzystaniu z systemów teleinformatycznych.

Zarządzenie Nr 96/2016 Prezesa Rady Ministrów
Skip to content