Szanowni Rolnicy!

Dnia 10 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury ul. 1-go Maja 16, odbędzie się szkolenie z następujących tematów:

“Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.1 Premie dla młodych rolników (PROW 2014-2020)”

“Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (PROW 2014-2020)”.

“Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw – Restrukturyzacja małych gospodarstw (PROW 2014-2020)”


Serdecznie zapraszam!!!


Janusz Skoczek
Kierownik BP ARiMR
Kazimierza Wielka

Skip to content