Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej zaprasza osoby prowadzące ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny na bezpłatne szkolenie w tym zakresie.

Planowany termin szkolenia: 28 luty 2019 r. (czwartek) godz. 11.00

Szkolenia odbędzie się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej, ul. Budzyńska 2

Koszt szkolenia: bezpłatne

Informacje o szkoleniu :

    W Urzędach Gmin ( w godzinach pracy 7.30 – 15.30)

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy ( w godzinach pracy 7.30 – 15.30) oraz pod numerem telefonu: 413522051

zapisy będą prowadzone w Urzędach Gmin

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej wystawia, na prośbę osoby zainteresowanej, zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2018 r. osoby prowadzące ubój na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym powinny posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

 

 

Skip to content