Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kazimierzy Wielkiej informuje rolników, że w dniu 17.02.2017r. w świetlicy wiejskiej w Bejscach  organizowane jest szkolenie uzupełniające* z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest niezbędne w każdym gospodarstwie i podlega kontroli (ARiMR, PIORIN, oraz innych instytucji). 

Koszt 60 zł – zaświadczenie ważne przez okres 5 lat.

Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia do którego są niezbędne dane tj. PESEL data i miejsce urodzenia.

Zapisy w Powiatowym Zespole Doradczym w Kazimierzy Wielkiej w godz. 7:00-15:00 pod nr tel 41 – 35-22-207.

Istnieje możliwość zapisania się na szkolenie podstawowe ze stosowania środków ochrony roślin dla osób, które nie posiadają jeszcze takiego szkolenia.

* szkolenie dla osób, które już kiedyś robiły takie szkolenie.

Skip to content