Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP W Kazimierzy Wielkiej zapraszają młodzież i dorosłych na Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się dnia 28 maja 2015r. w godz. 11:00 –  13:00.

Targi, odbywające się w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, podczas poprzedniej edycji wzbudzały sporo emocji wśród jej uczestników. Szkoły średnie z powiatu przygotowały bardzo atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz eksponowały  swoje osiągnięcia na polach edukacyjnych, sportowych, zawodowych i społecznych zachęcając tym samym do wstąpienia w szeregi swoich uczniów. Wierzymy, że doświadczenia poprzednich Targów spowodują jeszcze większą mobilizację kazimierskich placówek do pokazania swych dokonań.

Własne stoiska promocyjno-rekrutacyjne zaprezentują także pracodawcy z całego regionu.  Przeprowadzona zostanie także charakterystyka zawodów, współczesnego rynku pracy oraz wymagań jakie stawiane są pracownikom.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również rodziców, wychowawców, pedagogów, doradców zawodowych, dla których wydarzenie może być nieocenionym źródłem wiedzy empirycznej. Targi to możliwość konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością, jak również możliwość porównania oferty edukacyjnej kilku placówek oraz bezpośredni kontakt  z pracodawcami.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 500 osób, zapraszamy również wszystkich innych chętnych do skorzystania z tej formy informacji.

Sporządziła:
Renata Kania
Pośrednik pracy
PPP Kazimierza Wielka

Skip to content