Wójt Gminy Bejsce uprzejmie informuje, że w dniach 13 – 15 października 2015 r. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 16 października br.) Siły Zbrojne RP organizują ćwiczenie pk. RENEGADE – SAREX 15/II.

            W dniach ćwiczenia, w porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i ostrzegania.

            Działając na podstawie § 10. ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, informuję
o przeprowadzeniu na terenie Gminy Bejsce ćwiczenia systemu alarmowania ludności.

            W dniach 13 – 15 października (termin zapasowy – 16 października br.) będą nadane sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: OGŁOSZENIE ALARMU – dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz ODWOŁANIE ALARMU – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Skip to content