12 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. O zwycięstwo rywalizowało 8 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz mł. asp. Mariusz Grudzień i mgr Joanna Michalska z UG Bejsce.

Zwycięzcami turnieju zostali:

Patryk Kasperek z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach (grupa klas I-VI szkół podstawowych)

– Katarzyna Żydowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach (grupa klas VII i VIII szkół podst. i klasa III gimnazjum).

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zakupiono ze środków budżetu gminy a ich uroczystego wręczenia dokonał Wójt Gminy Bejsce – Pan Edward Krupa.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju.

Nauczycielom: Pani Marzenie Baran, Panu Łukaszowi Łakocie i Panu Michałowi Kłosowi składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

 

Skip to content