27 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Bejsce odbyły się gminne eliminacje  XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej. Startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas I-IV i klas VII-VIII.

Turniej otworzył Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie mł. bryg. Krzysztof Wojtasik, Zbigniew Lis, Winicjusz Włosowicz. Opiekunem młodzieży był Łukasz Łakota nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

Zwycięzcami turnieju zostali:

– Oliwia Gruszka z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach (grupa klas I-VI)

– Bartłomiej Paś z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach (grupa klas VII-VIII).

Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bejsce.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju.

Skip to content