14 marca 2024 r. w remizie OSP Bejsce odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.  Turniej otworzył Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa, który przywitał wszystkich uczestników i życzył im powodzenia w turnieju.

W bieżącym roku o zwycięstwo rywalizowało 14 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bejsce, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas I-IV oraz klas V-VIII.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie:

  1. mł. bryg. Krzysztof Wojtasik z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej,

  2. inspektor Joanna Zielińska z Urzędu Gminy w Bejscach,

  3. Malwina Maj-Bryła z Urzędu Gminy w Bejscach.

Zwycięzcami turnieju zostali:

  • JAKUB STAŃCZAK z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach (grupa klas I-IV),

  • KRYSTIAN BADOŃ z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach (grupa klas V-VIII).

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zakupiono ze środków budżetu gminy a ich uroczystego wręczenia dokonał Wójt Gminy Bejsce – Pan Edward Krupa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nauczycielom oraz dyrekcji placówek oświatowych składamy podziękowania za podjęty trud i poświęcony czas na przygotowanie młodzieży do turnieju.

Jakubowi i Krystianowi bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie powiatowym turnieju.

Zdjęcia:W.Włosowicz

Skip to content