15 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.O zwycięstwo rywalizowało 9 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjum.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz Joanna Michalska i Zbigniew Lis  z UG Bejsce.

Zwycięzcami turnieju zostali:

Piotr Marzec z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach (grupa klas I-VI szkół podstawowych)

– Gabriel Łakomy z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach (grupa klas VII szkół podst. i klas II-III gimnazjum).

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zakupiono ze środków budżetu gminy a ich uroczystego wręczenia dokonał Wójt Gminy Bejsce – p. Józef Zuwała.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju.

Nauczycielom: Panu Łukaszowi Łakocie oraz Panu Michałowi Kłosowi składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

Skip to content