Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w dniu 25 lutego 2016 roku Ludowy Klub Sportowy „NIDZICA” w Dobiesławicach będzie realizował w okresie do 1 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”. LKS „NIDZICA” na ten cel otrzyma z budżetu gminy Bejsce dotację w wysokości 50 000 złotych. Zgodnie ze złożoną ofertą przez LKS „NIDZICA” realizacja w/w zadania będzie opiewać na kwotę 70 200 złotych, na którą oprócz dotacji będą składały się środki finansowe własne w wysokości 7 850 złotych i wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków o wartości 12 350 złotych.

Zadanie będzie realizowane poprzez systematyczną pracę treningową z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Bejsce w dyscyplinie piłki nożnej oraz uczestnictwo dwóch drużyn (seniorów klasy „A” i juniorów starszych klasy „O”) w rozgrywkach ligowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

Miejscem realizacji zadania będą m.in. nowo wybudowane i uroczyście oddane do użytku w dniu 16 września 2015 r. następujące obiekty sportowe: boisko sportowe przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach oraz sala gimnastyczna przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Ponadto mecze ligowe będą rozgrywane na boisku sportowym w Kazimierzy Wielkiej oraz na innych boiskach sportowych w świętokrzyskich miejscowościach wg terminarza ŚZPN.

Warto przypomnieć, że LKS „NIDZICA” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Klub swoją działalność rozpoczął w 2002 roku. Prezesem klubu jest Pan Jerzy Giereś – wieloletni doświadczony działacz sportowy. W 2005 roku klub otrzymał status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniony do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Barwami klubu są kolory: zielony i żółty. W sezonie 2012/2013 drużyna seniorów awansowała do klasy A. W 2015 roku w rundzie wiosennej kończącej sezon 2014/2015  w lidze uczestniczyły 3 drużyny klubu: seniorzy (26 osób), juniorzy starsi (27 osób) oraz trampkarze starsi (12 osób). Seniorzy po rundzie jesiennej zajmują 7 miejsce na 14 drużyn a juniorzy 2 miejsce w swojej grupie. Na sezon 2015/2016 trampkarze zostali włączeni  do drużyny juniorów. W 2015 roku zawodnicy uczestniczyli w 5 turniejach halowych, a w sparingach, zawodach mistrzowskich ŚZPN rozegrali 64 mecze.

Skip to content