W dniu 27 września odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Bejscach. Otwarcie obiektu zbiegło się z obchodami rocznicy nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Dzieci i młodzież szkolna uczciły święto patrona połączone z obchodami 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę uroczystym przemarszem po uliczkach Bejsc. Biało- czerwony korowód w asyście drużyny harcerskiej i grona pedagogicznego wkroczył na płytę boiska.

W uroczystościach uczestniczyli: w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa  Pani Renata Antos, Radni Gminy Bejsce, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic oraz gospodarz gminy Bejsce wraz z pracownikami.

Wójt Gminy Bejsce w kilku słowach podziękował zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia  i przekazał na ręce uczniów sportowy upominek.

Pani Renata Antos w imieniu Marszałka przekazała na ręce Pana Wójta list gratulacyjny.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Marek Zawłocki.

Na nowo otwartej płycie boiska młodzież z SSP Bejsce wystąpiła w programie artystycznym ,   a następnie rozegrała mecz towarzyski z uczniami SSP Dobiesławice.

List Gratulacyjny od Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Skip to content