16 grudnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior + w Zbeltowicach. Uroczystość połączona była z Wigilią dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Bejsce. Wśród przybyłych gości znalazł się Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, ks. Proboszcz. Marek Zawłocki oraz Radni i Sołtysi z terenu gminy Bejsce.

Gospodarz Gminy Edward Krupa przywitał zebranych podziękował za przyjęcie zaproszenia i złożył wszystkim świąteczne życzenia, w gwiazdkowym prezencie dla Seniorów przekazał telewizor do Klubu Seniora.

Po wspólnej modlitwie i łamaniu opłatkiem rozpoczęła się kolacja wigilijna. Po wieczerzy wspólne kolędowanie rozpoczęły Panie z Zespołu Bejscowianie, następnie wystąpiła Grupa Kolędnicza 12 z Herodem z Czyżowic i pracownicy Urzędu Gminy.

 
Skip to content