Gmina Bejsce zgłosiła Samorządową Szkołę Podstawową w Bejscach do udziału w programie pn. “Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej”, który został ogłoszony  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wniosek został opracowany wspólnie z Panią Dyrektor Jolantą Anielską oraz pracownikami Urzędu Gminy Bejsce.

Dzięki temu programowi  pracownia przyrodnicza w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach   zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, które posłużą głównie wykonywaniu pomiarów, obserwacji i badaniu różnych elementów środowiska: powietrza, wód, gleb, a także przeprowadzaniu doświadczeń z zakresu ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowany koszt realizacji tego zadania wynosi 25 303,00  zł, z czego 20 000,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Kielcach, a pozostałe środki to wkład własny gminy.

Uroczyste podpisanie umów między Zarządem WFOŚiGW a gminami miało miejsce w dniu 17 maja br. w Korytnicy k. Szydłowa. Gminę Bejsce reprezentował  Wójt Józef Zuwała  oraz Katarzyna Klasińska Skarbnik gminy. 

Skip to content