4 samochody pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Bejsce!

W sobotnie przedpołudnie na placu koło muszli koncertowej w Bejscach odbyło się uroczyste przekazanie 4 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bejsce. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili m.in.:

 • bryg Artur Brachowicz – z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,

 • Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Prezes ZOP ZOSP RP w Kazimierzy Wielkiej,

 • kpt Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • bryg Krzysztof Jach – z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • Józef Zuwała – inspektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

 • Piotr Mucha – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach,

 • ks. Marek Capek – Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Bejscach

 • orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia,

 • poczty sztandarowe wszystkich OSP z terenu Gminy Bejsce,

 • poczet flagowy OSP Bejsce w osobach: dh Klaudia Waloch, dh Angelika Sowa  i dh Dominik Szymański,

 • radni, sołtysi,

 • przedstawiciele Urzędu Gminy Bejsce,

 • mieszkańcy gminy.

W trakcie apelu, którego dowódcą był druh Mariusz Grudzień – Komendant Gminny OSP     w Bejscach przekazano:

 • nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master dla OSP Bejsce,

 • nowy, leki samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master dla OSP Sędziszowice,

 • używany, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit dla OSP Królewice,

 • używany, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit dla OSP Morawianki.

Ceremonii poświęcenia samochodów dokonał Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Bejscach ks. Marek Capek. Prezes ZOG ZOSP RP w Bejscach druh Edward Krupa bardzo serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy przy zakupie samochodów pożarniczych. Szczególne słowa podziękowania skierował do Posła RP Pana Krzysztofa Lipca, Prezesa WFOŚiGW w Kielcach Pana Ryszarda Gliwińskiego oraz z-cy KP PSP w Kazimierzy Wielkiej bryg Krzysztofa Jacha.

W swoim przemówieniu Edward Krupa zwrócił uwagę, że pozyskanie nowych samochodów przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Podkreślił także, że samochody pożarnicze sfinansowane zostały z następujących źródeł:

Renault Master w OSP Bejsce o wartości 348.100,00 zł:

 • z WFOŚiGW – 174.050,00 zł

 • z budżetu Gminy Bejsce – 144.050,00 zł

 • z budżetu Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego – 30.000,00 zł

Renault Master w OSP Sędziszowice o wartości 348.100,00 zł:

 • WFOŚiGW i NFOŚiGW – 174.050,00 zł

 • Z budżetu Gminy Bejsce – 174.050,00 zł

Podczas uroczystego wydarzenia odbyło się również przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach pozyskanych środków w kwocie 50.000,00 zł oraz ze środków budżetu Gminy Bejsce w wysokości 2.400,00 zł zakupiono: 3 komplety ubrań specjalnych dla OSP Bejsce,   3 komplety ubrań specjalnych dla OSP Czyżowice oraz agregat hydrauliczny i 2 węże hydrauliczne dla OSP Sędziszowice.

 

Zdjęcia:W.Włosowicz

Skip to content