26 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Jarosław Parada , Sekretarz Gminy Bejsce Ilona Beruś, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bejscach Zbigniew Lis  mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które związek małżeński zawierały w 1967 roku.

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla przybyłych Jubilatów, Ich najbliższych i przyjaciół, ale też i dla władz państwowych i samorządowych – rodzina to przecież fundament społeczności.

Wójt Gminy Bejsce w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie Jubilatów, poprzez odznaczenie ich medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 Medalami tymi zostali uhonorowani:

  1. Marianna i Stanisław Grzesikowie, zam. Zbeltowice

  2. Marianna i Stanisław Kałatowie, zam. Morawianki

  3. Maria i Edward Kolonko, zam. Grodowice

  4. Krystyna i Marian Nowakowie, zam. Piotrkowice

  5. Stanisława i Henryk Oleksy, zam. Kaczkowice

  6. Wanda i Stanisław Pszczołowie, zam. Królewice

  7. Regina i Fryderyk Pietrasowie, zam. Sędziszowice

  8. Łucja i Ryszard Styczniowie, zam. Piotrkowice

  9. Zofia i Edward Walczakowie, zam. Zbeltowice

  10. Honorata i Władysław Kurkowie, zam. Grodowice

Przy symbolicznej lampce szampana oraz poczęstunku nie zabrakło toastów i życzeń, a także ciepłych słów i wspomnień ze strony przybyłych Par Małżeńskich.

 Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata Wspólnego Życia.

Skip to content