26 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbyła się uroczystość uświetniająca Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Jarosław Parada , Sekretarz Gminy Bejsce Ilona Beruś, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bejscach Zbigniew Lis  mieli zaszczyt i przyjemność podejmować pary, które związek małżeński zawierały w 1967 roku.

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie tylko dla przybyłych Jubilatów, Ich najbliższych i przyjaciół, ale też i dla władz państwowych i samorządowych – rodzina to przecież fundament społeczności.

Wójt Gminy Bejsce w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wyróżnienie Jubilatów, poprzez odznaczenie ich medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 Medalami tymi zostali uhonorowani:

  1. Marianna i Stanisław Grzesikowie, zam. Zbeltowice

  2. Marianna i Stanisław Kałatowie, zam. Morawianki

  3. Maria i Edward Kolonko, zam. Grodowice

  4. Krystyna i Marian Nowakowie, zam. Piotrkowice

  5. Stanisława i Henryk Oleksy, zam. Kaczkowice

  6. Wanda i Stanisław Pszczołowie, zam. Królewice

  7. Regina i Fryderyk Pietrasowie, zam. Sędziszowice

  8. Łucja i Ryszard Styczniowie, zam. Piotrkowice

  9. Zofia i Edward Walczakowie, zam. Zbeltowice

  10. Honorata i Władysław Kurkowie, zam. Grodowice

Przy symbolicznej lampce szampana oraz poczęstunku nie zabrakło toastów i życzeń, a także ciepłych słów i wspomnień ze strony przybyłych Par Małżeńskich.

 Jubilatom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata Wspólnego Życia.