Urząd Gminy w Bejscach informuje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowaniach typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie przez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w terminie do dn. 18.11.2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bejscach.

Realizacja programu na terenie Gminy uzależniona będzie od uzyskania dotacji.

Wniosek dostępny jest w Urzędzie lub do pobrania poniżej.

Wniosek

 

 

Skip to content