Urząd Gminy w Bejscach informuje, że wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bejsce należy składać do 20 kwietnia  2018 roku w Urzędzie Gminy w Bejscach , pokój nr 8. Formularz wniosku dostępny do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie  nr tel: 41 35 11 010 wew. 30

Z uwagi na ograniczone środki finansowe na przedmiotowe zadanie o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Do pobrania:

Wniosek (doc)

Wniosek (pdf)

Skip to content