Informujemy, że w dniu 05.08.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1105) opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 .

Rozporządzenie powyższe weszło w życie w dniu dzisiejszym tj. w dniu 6 sierpnia 2015 r.

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył termin do składania przedmiotowych wniosków w okresie od dnia 13 sierpnia 2015 r. do dnia 11 września 2015 r.- treść komunikatu pod adresem internetowym :

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Wnioski-o-rozlozenie-kar-za-nadprodukcje-mleka-od-13-sierpnia

Jednocześnie przypominamy, że wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą mogły być rozpatrzone pozytywnie i będą musiały być złożone ponownie.

Dodatkowo poniżej zamieszczamy kalkulator („Kalkulator-raty”) do obliczania orientacyjnej wysokości pomocy de minimis przy rozkładaniu na nieoprocentowane raty.

PDF Wniosek o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka od 13 sierpnia (.pdf)

PDF ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (.pdf)

PDF Wniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na nieoprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015 (Kml_P14_f2) (.pdf)

xls Kalkulator-raty (.xltx)

/źródło:www.arr.gov.pl/

Skip to content