K O M U N I K A T

Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 1 ust. 3 lit b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22, z późn. zm.)  termin na przeprowadzenie operacji wycofana produktów, w celu bezpłatnej dystrybucji lub innych przeznaczeń, zgłoszonych w powiadomieniach złożonych do OT ARR w dniach 16.02.2015 r. oraz 18.05.2015. r. upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odniesieniu do operacji wycofania, które fizycznie się odbyły i zostały skontrolowane przez właściwe służby kontrolne, należy złożyć we właściwym OT ARR Wniosek o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia.Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2015 r. (art. 9 ust. 2 RDK_(UE)_1031/2014).

/źródło:www.arr.gov.pl/

Skip to content