Drukuj

UWAGA SMOG!

Ostatnie uderzenie zimy spowodowało, że nad Polską pojawił się SMOG. Jakość powietrza nie jest zadowalająca, a w wielu miastach przekroczone zostały dopuszczalne normy szkodliwych związków.

Ale co to właściwie jest ten SMOG?

SMOG to nic innego jak unoszące się nad miastem zanieczyszczenia powietrza. To głównie dwutlenek siarki, benzen i toksyczne pyły, powstające na skutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych. Zanieczyszczenia te są bardzo niebezpieczne dla człowieka, bowiem wdychane pyły mogą wywoływać kaszel i trudności z oddychaniem, a także zwiększać ryzyko m.in. chorób serca i nowotworów układu oddechowego. Na obszarach, na których występują obecnie bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego zaleca się aby małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z chorobami serca i dróg oddechowych i astmatycy i unikały przebywania na otwartym powietrzu.


Źródło PAP/EPA

Skąd się bierze SMOG?

Największym trucicielem właśnie dziś są piece i pogoda: jest bardzo zimno, ludzie palą, czym mogą. Na to nałożyło się powietrze arktyczne, które “nie pozwala” zanieczyszczeniom ulotnić się, dodatkowo nie ma wiatru – mówi w rozmowie z Gazeta.pl Agnieszka Drozd, działaczka Warszawskiego Alarmu Smogowego. Jak zauważa Inspektorat Ochrony Środowiska, największą emisję pyłów wywołuje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych. Niektórzy palą także śmieci, które pod wpływem ognia wydzielają trujące substancje.(źródło:Gazeta.pl).

 


Źródło PAP/EPA

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach. Nie wolno spalać w piecu:

 plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 zużytych opon, odpadów z gumy,

 przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli,

 sztucznej skóry, ubrań,

 opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

 opakowań po farbach i lakierach,

 pozostałości farb i lakierów,

 plastikowych toreb, itp.

W gospodarstwach domowych można spalać tylko :

 opał (węgiel, miał, drzewo, ekogorszek)

 papier, tekturę

 odpady kory i korka

 trociny, wióry i ścinki.

Spalanie śmieci w domowych piecach jest źródłem wielu zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania śmieci w niskich temperaturach są groźne dla zdrowia i życia.Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

(Źródło www.niepalsmieci.pl/)

Dlatego pamiętajmy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci! Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie.

 

Skip to content