Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju, pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę zwracamy uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.straz.gov.pl oraz poniżej.

Regulamin XVIII edycji konkursu plastycznego

Formularz uczestnika do konkursu plastycznego

Skip to content