W dniu 19 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Bejscach odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Zebraniu przewodniczył Marek Krupa Sekretarz Powiatu Kazimierskiego. Na wstępie Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce przedstawił inwestycje jakie udało się zrealizować dzięki współpracy z lokalną grupą działania Perły Ponidzia w ostatnim okresie programowania 2007-2013. Pan Paweł Walczyszyn przedstawił Strategię Rozwoju Lokalnego LGD na nowy okres programowania 2014-2020. Następnie Prezes stowarzyszenia LGD Mirosław Magnez przedstawił informację z działalności lokalnej grupy i odczytał projekty uchwał nr 1/2015 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” i nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” za 2014 rok. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Pani Ewa Pozłutko przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2014 rok. Po zakończeniu obrad goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek po którym gospodarz Gminy Bejsce oprowadził gości po zabytkach miejscowości Bejsce – kościele pw. Św. Mikołaja i Pałacu Badenich. Zebranie zakończyło się wspólnym grillowaniem w skansenie wsi Polskiej u Pana Stanisława Rasia w Morawianach.

Skip to content