Gminna Spółka Wodna w Bejscach informuje, iż w dniu 27.03.2018 r. o godzinie 10:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Bejscach (przy remizie OSP) odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Bejscach.

Na spotkaniu omawiane będą sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem GSW, takie jak:

– sprawozdanie z zadań zrealizowanych w 2017 roku,

– ściągalność składek,

– zadania planowane do realizacji w 2018 roku,

– podjęcie stosownych uchwał.

Wszystkich chętnych członków GSW w Bejscach zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Skip to content