Informacja dla mieszkańców sołectwa GRODOWICE i KACZKOWICE

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną sołtysi sołectw GRODOWICE i KACZKOWICE nie będą przyjmowali wpłat na poczet zobowiązań w podatku rolnym oraz opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na poniższe numery rachunków bankowych:

(podatki)

48 8493 0004 0160 0400 0260 0002

(odpady komunalne)

50 8493 0004 0160 0180 0260 0035

 

 

Skip to content