Drukuj

INFORMACJA

Urząd Gminy w Bejscach informuje, iż odpady gabarytowe (szafy, wersalki, okna itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, telewizory itp.) wystawiać można nadal przed posesje w dniu zbiórki odpadów zmieszanych.

Prosi się ponadto mieszkańców deklarujących oddawanie odpadów w sposób selektywny (segregacja)dokładniejsze przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Związane jest to z nałożonym na gminy obowiązkiem polegającym na osiągnięciu wskazanego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Jak wynika ze sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Bejsce za I półrocze 2016 roku- masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest rażąco niska, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. To z kolei będzie powodem podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy.

Firma HYDROSVAT z Solca-Zdroju odbierająca odpady komunalne z terenu gminy wraz z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zapowiada od miesiąca października, w dniach zbiórki, przeprowadzanie kontroli dotyczących jakości segregacji odpadów w gospodarstwach. Jeżeli podczas kontroli wystawionych odpadów udowodniony zostanie fakt stosowania niepełnej segregacji lub fakt niesegregowania- zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania dla właściciela gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).

W związku z powyższym, mając na względzie dobro ogółu mieszkańców gminy, prosi się o zwrócenie uwagi na zaistniały problem i stosowanie pełnej segregacji odpadów komunalnych w swoich gospodarstwach.

 

Skip to content