W poniedziałek, 18 maja 2015r. , odbył się XI Plebiscyt “EURO-GMINA 2014/2015” województwa świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Honorowym patronem przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba .

 

Podczas plebiscytu nagrodzono samorządowców i  samorządy, a także przyznano sześć nagród specjalnych. Wyróżnienia specjalne został przyznane osobom, które wspierają rozwój samorządów, naszego regionu oraz jego kultury i przedsiębiorczości. Przyznano Liderów Samorządności, tytuły burmistrzów i super burmistrzów roku oraz miast i super miast roku, analogicznie honorowano wójtów oraz gminy. Wyróżnienia gminom przyznawano w czterech dziedzinach: kultura, gospodarka i przedsiębiorczość, rozwój gminnej infrastruktury i inwestycje. Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce po raz kolejny otrzymał wyróżnienie Wójta Roku  w tym plebiscycie. Wszystkim Nagrodzonym gratulujemy.

/zdjęcia: Piotr Szota/
Skip to content