Drodzy mieszkańcy,

Gmina Bejsce przyłączyła się do wsparcia projektu realizowanego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.  pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.

Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji  edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w projekcie.

W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia             z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane              do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.

Formularz FIND RISK można wypełnić w następujący sposób:

  • na stronie internetowej projektu bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl

  • za pośrednictwem bezpłatnej infolinii telefonicznej obsługującej projekt – 41 375 72 06

  • na kwestionariuszu dostępnym w budynku Urzędu Gminy Bejsce (wypełniony formularz należy wrzucić do urny w miejscu pobrania)

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY i włączcie się w walkę o zdrowie.

Skip to content