Poniżej przedstawiamy wyniki referendum w gminie Bejsce, które odbyło się w dniu 6 września 2015r.


Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

TAK – 118 głosów          NIE – 50 głosów    Głosów nieważnych: 7


Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

TAK – 37 głosów          NIE – 126 głosów   Głosów nieważnych: 12


Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

TAK – 157 głosów          NIE – 11 głosów    Głosów nieważnych: 7


Liczba uprawnionych: 3489

Liczba głosujących: 175

Frekwencja wyniosła: 5%

Skip to content