Ukazało się rozporządzenie porządkowe wojewody w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukazało się rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego wprowadzające zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na następujących obszarach województwa świętokrzyskiego i w następujących dniach i godzinach:
– w dniu 30.07.2016 r., od godziny 5.00 do godziny 24.00, na terenie powiatu kazimierskiego, na drodze wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od Kazimierzy Wielkiej do granicy województwa małopolskiego,
– w dniu 31.07.2016 r., od godziny 5.00 do godziny 22.00, na terenie powiatu kazimierskiego, na drodze wojewódzkiej nr 776 na odcinku od Kazimierzy Wielkiej do granicy województwa małopolskiego.

Pełna treść Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego z 26 lipca 2016r.
Skip to content