Budowa Sali Gimnastycznej w Bejscach

Pomysł wybudowania sali gimnastycznej w Bejscach rodził się kilka lat. Jednak zaczął konkretyzować się w roku 2009, kiedy to ogłoszono nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Złożyliśmy w październiku 2009 wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczno – techniczną w Urzędzie Marszałkowskim. Niestety w związku z niedostateczną ilością środków finansowych na to działanie zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej w oczekiwaniu na pojawienie się środków.

Trwało to do roku 2013, kiedy to na spotkaniu z ówczesną Minister Sportu i Turystyki Panią Joanną Mucha zwróciłem uwagę, że na terenie Gminy Bejsce jako jednej z nielicznych gmin w naszym województwie nie ma pełnowymiarowej sali gimnastycznej, w której mogłyby uczestniczyć w zajęciach sportowych zarówno dzieci i młodzież ze szkół jak i inni mieszkańcy gminy.Rozmowa przyniosła skutek, gdyż jeszcze w tym samym roku zostaliśmy wpisani przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa do „Programu rozwoju bazy sportowej na 2013 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim” z propozycją dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w 70 %.

Duży wkład w to przedsięwzięcie włożył również Dyrektor Departamentu promocji, Edukacji, Sportu i Turystyki Pan Jacek Kowalczyk. Efektem tego było podpisanie w dniu 03-09-2013 roku umowy pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Bejsce na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach z podziałem na III etapy z zakończeniem w 2015 roku. Termin został jak widać dotrzymany.

Ogłoszony został więc przetarg na wykonanie tego zadania, który spośród trzech złożonych ofert wygrała Firma MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo – Handlowe Józef Firmuga, ul. Lwowska 134a, 33 – 100 Tarnów za kwotę 2.945.880,52 zł. Projektantem oraz inspektorem nadzoru był Pan Jan Kawalec.

Firma MATEO przystąpiła do robót bardzo szybko i już na koniec roku 2013, ze względu na lekką zimę sala sportowa w surowym stanie została wybudowana. Następne dwa lata to wykończenie oraz wyposażenie sali. Zgodnie z umową wykonywaliśmy prace przy budowie sali do kwoty 1 mln. rocznie. Sala została wybudowana i odebrana protokołem odbioru z dnia 24-08-2015 roku. Łączna wartość inwestycji to 3 057 088,98 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to 2 138 372,98 zł, a Gmina Bejsce z własnego budżetu dołożyła 918 716,00 zł.

 

Prezentacja multimedialna sali sportowej w Bejscach

Skip to content