Zarządzenie nr 2/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach

 

         Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 433),  w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam:

§1.

z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczenie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trosce o bezpieczeństwo i dobro klientów oraz pracowników ich obsługujących, sprawy w Ośrodku będą przyjmowane tylko w formie telefonicznej, mailowej, w formie korespondencji tradycyjnej i na biuro podawcze.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są do dyspozycji i służą pomocą w godzinach od 7,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku, używając wyżej wymienionych form kontaktu.

Kontakt telefoniczny  ( pomoc społeczna )  41/ 35 11 010 w. 26   lub w. 38

Kontakt telefoniczny (świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny ) 41/35 11 010 w. 41

Kontakt elektroniczny  e-mail :   ops_bejsce@op.pl   

Adres do korespondencji w formie tradycyjnej:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach,  Bejsce 252,  28-512 Bejsce.

 §2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bejsce i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

 Kierownik GOPS

Maria Zioło
Skip to content