Komunikaty

Komunikat KRUS

27 października, 2020 Aktualności, Komunikaty

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Placówce Terenowej w Kazimierzy Wielkiej, informujemy o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi interesantów. Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez: – wrzutnię na  dokumenty, – profil zaufany […]

Zarządzenie nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach            Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( […]

INFORMACJA W związku z zagrożeniem koronawirusem Związek Międzygminny „NIDA 2000” informuje, iż w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania inkasenci nie będą odczytywać wodomierzy u odbiorców. Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy telefonicznie pod numerem tel. 41 379 91 26 lub na e-mail: nida2000@wp.pl Ponadto mając na uwadze względy bezpieczeństwa uprasza się o niezałatwianie spraw osobiście […]

Przewiduje ono, że w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie przewiduje, że od 15 marca do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski. Polscy obywatele, którzy znajdują się poza krajem, […]

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia KORONAWIRUSEM Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przesyła zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej. Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego  dla branży handlowej   w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem W obiektach handlowych zaleca się:   1)    Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). 2)    Promować […]

Skip to content