Uprzejmie informujemy, że w dniu 22-10-2019 r. zakończono roboty budowlane dot. Projektu WND-RPSW.03.03.00-26-0035/17 pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna   i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Projektu wykonana została termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej tj. OSP Sędziszowice, OSP Królewice i OSP Morawianki.

Wykonano docieplenie w/w budynków, wymieniono okna i drzwi, wykonano instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem źródeł ciepła oraz wymieniono źródła światła.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej to 85 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostała część środków pochodzić będzie z budżetu Gminy Bejsce.

Całkowita wartość projektu według umowy o dofinansowania to 1 003 815,67 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne 834 390,45 zł. Kwota dofinansowania UE to 698 526,67 zł.

OSP Królewice
OSP Morawianki
OSP Sędziszowice
Skip to content