Ponad 12 tys. zł dofinansowania na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach otrzymała Gmina Bejsce. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej Ministerstwa Zdrowia, trafiły do nas za pośrednictwem Wojewody.

1 października br. Gmina Bejsce  złożyła wniosek o dotację na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w związku z ustawą z 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.  Dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia przekazywana jest za pośrednictwem Wojewody. Dotyczy zakupu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w  szkołach. Dotacja ta może obejmować do 100% wnioskowanej kwoty, nie wyższej jednak niż 6700 zł.  Wnioski o zakup wyposażenia do gabinetów złożyły  dwie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bejsce. Opiewały one na łączną kwotę 12 689 zł.
18 października br. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego kwota ta została przekazana na konto Gminy. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie państwa na 2017 rok. Posłużą na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki lekarskiej w szkołach, m.in. kozetki, stolika zabiegowego, szafki przenośnej do przechowywania leków i wyrobów medycznych, biurka i szafki kartotecznej do przechowywania dokumentacji medycznej, wagi medycznej ze wzrostomierzem, parawanu, przenośnej apteczki pierwszej pomocy z wyposażeniem, aparatu do mierzenia ciśnienia, stetoskopu, tablic do badania ostrości wzroku, widzenia barwnego, a także wzrostu i masy ciała.

Skip to content