Starosta Kazimierski we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Kazimierzy Wielkiej mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 5 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (w budynku byłej Bursy) przy ul. Partyzantów 29 w Kazimierzy Wielkiej.

Przeprowadzona w 2015 roku debata społeczna spotkała się z pełną aprobatą i akceptacją zarówno ze strony podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jak również mieszkańców. Dlatego też w celu zdiagnozowania aktualnych problemów społeczności lokalnej odbędzie się kolejna edycja debaty społecznej mającej na celu ocenić skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kazimierskiego.

Zakres tematyczny debaty obejmował będzie bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, aktywowanie działań Policji, administracji samorządowej oraz innych podmiotów do redukcji liczby przestępstw i patologii społecznych.

Dzięki konsultacjom z mieszkańcami będziemy mogli wskazać miejsca najbardziej zagrożone na naszym terenie, co pomoże nam stworzyć mapę zagrożeń powiatu kazimierskiego. Dlatego chcemy wypracować wspólne metody działania, które pomogą w ograniczeniu występujących zagrożeń, a także w aktywizowaniu społeczności do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Skip to content